Posted by: management2008 | ตุลาคม 12, 2009

HR (ต้อง) มาจากดาวอังคาร CEOs (ควร) มาจากดาวศุกร์

รายงานโดย :รศ.ดร. ศิริยุพา รุ่งเริงสุข สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552

หลายปีก่อนนู้นผู้เขียนเคยอ่านหนังสือเรื่อง “Men are from Mars, Women are from Venus” ที่เขียนโดย John Gray เข้าใจว่าคงมีท่านผู้อ่านหลายท่านเคยผ่านตากับหนังสือเล่มนี้มาก่อน

ใจความสำคัญก็คือว่า ผู้ชาย (ส่วนใหญ่) น่าจะมาจากดาวอังคาร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้าแห่งการสู้รบ เอาชนะ แข็งกร้าว ในขณะที่ผู้หญิง (ส่วนใหญ่) มาจากดาวศุกร์ ซึ่งมีเทพีวีนัสเป็นสัญลักษณ์ เทพีวีนัสนี้คือเทพธิดาแห่งความรัก อ่อนหวาน ความสวยงาม ดังนั้นเมื่อเทพเจ้าดาวอังคารมาใช้ชีวิตอยู่กับเทพีวีนัส ความแตกต่างนี้จึงอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด ความขัดแย้งไม่ลงรอยกันได้ง่ายๆ ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้จึงมีข้อเสนอแนะให้ต่างฝ่ายต่างพยายามศึกษานิสัยใจคอของแต่ละฝ่ายให้ดี จะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้อย่างผาสุก หนังสือเล่มนี้นับเป็นหนังสือขายดีเล่มหนึ่งสำหรับคู่รักและคู่สมรส

มาในครั้งนี้ Dr.John Sullivan อาจารย์และที่ปรึกษาด้าน HR ชื่อดังจากซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกาได้เขียนบทความโดยใช้ชื่อล้อกับหนังสือเล่มนี้ โดยเขาตั้งชื่อบทความของเขาว่า “HR People are from Mars, CEOs are from Venus!” เพื่อสื่อให้ชาว HR ปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิดและสไตล์ในการทำงานเสียใหม่ เพื่อที่จะสามารถสร้างเครดิต ความน่าเชื่อถือให้แก่ตนเองในสายตาของบรรดา CEO

ผู้เขียนเคยอ่านบทความของ John Sullivan มาหลายเรื่อง และพอจะจับวัตถุประสงค์หลักของ Dr.Sullivan ได้ว่าเขามีจุดมุ่งหมายอยากจะยกระดับอาชีพของชาว HR ให้ได้รับการยอมรับจาก CEO เหมือนกับผู้บริหารในสายงานหลัก (Line Functions) เช่น การเงิน การผลิต และการตลาด เขาได้เน้นย้ำสื่อสารมาหลายปีแล้วว่า งานการบริหารบุคคลมีความสำคัญต่อต้นทุน กำไร และผลประกอบการโดยรวมของบริษัทไม่น้อยไปกว่างานแผนกอื่นๆ อย่างไรก็ตาม Dr.Sullivan ตระหนักดีว่ายังมีชาว HR จำนวนมากมายที่ยังไม่สามารถพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อพิสูจน์ตนเองว่ามีคุณค่ากับองค์กรได้ในระดับที่เรียกว่าเป็น “หุ้นส่วนกลยุทธ์” (Strategic Partner) ได้อย่างเต็มภาคภูมิ เขาจึงพยายามเสนอคำแนะนำในการปรับปรุงตนเองให้แก่ชาว HR เพื่อที่จะสามารถก้าวเป็นหุ้นส่วนกลยุทธ์และเป็นคู่คิดของ CEO และผู้บริหารทุกแผนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงเท่านั้น เขายังทั้งแนะนำ ทั้งลุ้นและเชียร์ให้ HR ก้าวไกลไปถึงขนาดการเตรียมตัวเป็น CEO อีกด้วย

เช่นเดียวกันสำหรับบทความเรื่อง “HR People are from Mars, CEOs are from Venus!” Dr.Sullivan เรียกร้องให้ชาว HR สลัดค่านิยมและบทบาทเดิมๆ ที่เป็นเสมือนเทพธิดาวีนัสที่มีแต่ความรัก ความเมตตาให้ชาวโลกและพร้อมที่จะ “ประสานงาน” (Cooperate) หรือให้ความร่วมมือและช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับ CEO ซึ่งมีบุคลิกลักษณะของเทพดาวอังคารที่เป็นนักรบ (Warriors) CEO มักมีอุปนิสัยชอบแข่งขัน (Compete) ชอบเป็นผู้ชนะ (Winner) ชอบเป็นผู้ครองความได้เปรียบและครอบครองทุกสิ่งทุกอย่าง เช่น ทรัพย์สิน ดินแดน และผู้คน ดังนั้นเมื่อ CEO มาจากดาวอังคาร CEO ทั้งหลายจึงครุ่นคิดสนใจเรื่องต้นทุน กำไร การครอบครองแย่งชิงตลาดและการเอาชนะคู่แข่งทางการค้า เป็นต้น

และเมื่อ HR อยากทำงานให้ได้ผลงานเข้าตากรรมการที่เป็นเทพแห่งสงครามอย่าง CEO จึงจำเป็นที่เทพีวีนัสอย่าง HR ต้องสลัดคราบเทพีผู้อ่อนโยนมาสวมหัวใจนักรบแทน ทั้งนี้รองประธานด้าน HR ของบริษัท CISCO ที่คงสวมหัวใจเทพเจ้าดาวอังคารไปแล้วได้กล่าวว่า “โอกาสอันดับ 1 ของเราคือการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ไม่ใช่การสร้างแผนสิทธิประโยชน์ให้องค์กร” (“Our # 1 opportunity is to build a competitive advantage, not to build benefit plans for our organization”)

จากคำกล่าวนี้บ่งชี้ให้เห็นชัดเจนว่า จากเดิมที่มุมมองและวิสัยทัศน์ของ HR อันเคยจำกัดอยู่แต่เรื่องของสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ผลตอบแทนของพนักงานในองค์กรนั้นมันคับแคบและไม่ยาวไกลพอเสียแล้ว ชาว HR ต้องขยายมุมมองให้เห็นภาพรวมว่าวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่งขององค์กรคืออะไร? ก็แล้วมันจะเป็นอะไรล่ะถ้าไม่ใช่ผลผลิต รายได้ กำไร (สำหรับองค์กรที่มุ่งผลกำไร) หรือผลงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (ในกรณีที่เป็นองค์กรซึ่งไม่ได้มุ่งผลกำไร) Dr.Sullivan ชี้ว่าข้อแตกต่างระหว่าง CEO และ HR ที่ชัดที่สุดและสำคัญที่สุดคือ มุมมองในเรื่องวัตถุประสงค์หลักของการทำงานนั่นเอง เพราะ CEO จะมองว่าไม่ว่าหน้าที่งานของใครแต่ละคนจะทำอะไรก็ตามในองค์กร แต่ทุกชิ้นงานล้วนมีผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการสร้างผลผลิตและรายได้ทั้งสิ้น ซึ่งมุมมองนี้ HR และพนักงานหลายคนอาจไม่เคยคิด เพราะพวกเขาเหล่านั้นคิดแต่เพียงว่าทำงานในหน้าที่ของตนให้เสร็จ เพื่อให้หัวหน้างานพอใจก็พอแล้ว แต่ไม่ได้คิดไกลไปถึงขนาดว่าบทบาทของตนเองเกี่ยวโยงกับองค์กรอย่างไร

อย่ามัวแต่คิดถึงความร่วมมือ (Cooperate) จนลืมการแข่งขัน (Compete)

ลำดับต่อไปที่ชาววีนัสอย่าง HR ต้องเรียนรู้จากเทพเจ้า Mars ก็คือ ใน DNA ของ CEO นั้น พวกเขาชอบการแข่งขัน และเกลียดการอยู่อันดับโหล่เป็นที่สุด ให้ดูตัวอย่างของ Jack Welch นั่นยังไง สมัยที่ Jack เป็น CEO ของ GE นั้น เขาได้เคยประกาศไว้อย่างดุดันว่า ผลงานของ GE ในทุกๆ ธุรกิจที่ทำจะต้องเป็นที่ 1 และห้ามต่ำกว่าอันดับ 2 ด้วยคติพจน์ในการทำงานเช่นนี้ จึงสร้างทัศนคติและสไตล์การทำงานของชาว GE ให้เป็นแบบเชิงรุก สร้างสรรค์ เน้นผลงานและนวัตกรรม ถึงเวลาที่ชาว HR ต้องมองออกไปนอกองค์กร เพื่อศึกษาคู่แข่งว่าเขาไปถึงไหนแล้ว เพื่อที่จะกำหนดเป้าหมายและมาตรฐานของการทำงานของตน แล้วปรับวิธีทำงานให้สามารถแข่งขันและเอาชนะได้

Dr.Sullivan ชี้แนะว่า HR ควรทำการสำรวจงานในแต่ละส่วนของตนและสรุปผลงานในแต่ละเดือนออกมาเพื่อเปรียบเทียบว่า ผลงานของตนดีขึ้นหรือไม่ในแต่ละเดือน และต้องนำผลงานของตนไปเทียบกับผลงานของ HR ในบริษัทคู่แข่งขันด้วย จะได้ฟันธงให้จะแจ้งไปเลยว่า HR อย่างคุณมีฝีมือเพียงใด ดังนั้นเพลาๆ เรื่องการสร้างสมานฉันท์ไว้บ้างก็ยังได้ แต่จงสร้างค่านิยมในการแข่งขันเพิ่มขึ้นด้วย

เน้นรายได้ (Revenue) นอกเหนือไปจากต้นทุนค่าใช้จ่าย (Cost)

แม้ว่าในปัจจุบันนี้ชาว HR รุ่นใหม่จะเริ่มมีความตื่นตัวในการวัดผลงานของแผนกออกมาเป็นตัวเลขมากขึ้น เช่น ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย (Cost) ในการว่าจ้างงาน หรือการคัดเลือกคน หรือประหยัดงบประมาณในการฝึกอบรม การใส่ใจดูแลเรื่องต้นทุนนั้นยังไม่พอ ก้าวต่อไปที่ Dr.Sullivan ท้าทายชาว HR ให้ออกมาแสดงความสามารถคือ การคำนวณผลงานของ HR ในแง่ของรายได้ เช่น ให้คำนวณเปรียบเทียบว่า เมื่อสามารถรักษาพนักงานระดับ Talent ขององค์กรจำนวน 3 คนให้คงทำงานอยู่กับบริษัทได้ คนเหล่านี้สามารถสร้างผลผลิตและรายได้ให้องค์กรได้มากกว่าการมีพนักงานหน้าใหม่มาทำงานแทนพวกเขาสักเท่าไร เมื่อคิดและคำนวณตัวเลขแบบนี้ออกมาได้ก็จะทำให้ CEO และผู้บริหารทั้งองค์กรมองเห็นว่า การที่ HR รักษา (Retain) บุคลากรระดับ Talent ไว้ได้สามารถสร้างรายได้ให้บริษัทเท่าใด?

ยิ่งอ่านก็ยิ่งน่าสนใจใช่ไหมคะ? คราวหน้ามาคุยกันต่อนะคะว่า ชาววีนัสแบบ HR จะแข็งแกร่งดุดันแบบเทพเจ้าดาวอังคารได้อย่างไรอีกบ้าง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: