Posted by: management2008 | กรกฎาคม 1, 2009

ลดค่าใช้จ่ายโดยไม่เสียคนดี คนเก่ง

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ

ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนอยู่ตลอดเวลา แล้วองค์กรจะรับมืออย่างไรจึงจะอยู่รอด ?

ถ้าไม่เอาคนออก แล้วมีวิธีไหนบ้างที่จะตัดลดค่าใช้จ่ายขององค์กร แล้วยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและความพึงพอใจของพนักงาน

เมื่อเร็วๆ นี้สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ได้เชิญคน HR ไปร่วมค้นหารูปแบบ วิธีการในงานสัมมนา “100 โครงการเพื่อลดค่าใช้จ่ายขององค์กร” ณ ห้องประชุมเล็กๆ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

หลากความคิดวิธีลดค่าใช้จ่ายในองค์กรที่นักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพหยิบมาแชร์กันผ่านละครเวทีล้วนแต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรต่างๆ ได้ในยุควิกฤตได้ทั้งสิ้น เพราะอย่างน้อยก็อาจจะช่วยให้เพื่อนพ้องน้องพี่ไม่ต้องหายหน้าไปจากองค์กร

แนวทางพื้นๆ ที่ไม่ให้กระทบการเลิกจ้างที่มีการนำเสนอผ่านเวทีนี้คือ การลดค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ลดโอที ลดสวัสดิการที่มีประโยชน์น้อย เช่น การจัดแข่งกีฬาสี การจัดงานปีใหม่ หากมี พนักงานลาออกไปก็ไม่ต้องรับพนักงานใหม่เข้ามาทดแทน หรืออาจจะมีการอบรมเพิ่มความรู้ให้กับพนักงานที่มีอยู่ได้รับผิดชอบงานที่มากขึ้น การชะลอการปรับเงินเดือน

หากจำเป็นต้องลดกำลังคนจริงๆ แนวทางที่ HR มืออาชีพเสนอคือ จะต้องลดอย่างมียุทธศาสตร์ โดยเอาคนที่เข้ามาทีหลังออกก่อน หรือคนที่อยู่ระหว่างทดลองงาน คนที่ทำงานไม่ครบปี หรือคนที่มีพฤติกรรมหยุดงานบ่อยออกก่อน เรียกว่าจะต้องพิจารณาให้รอบคอบ ตัดใจเอาคนที่เดือดร้อนน้อยที่สุดออกก่อน

จัดโครงการ Cost Reduction Program อาจจะปรับลดค่าโอที จากนั้นปรับลดกะในการทำงาน แล้วต่อด้วยการสลับเปลี่ยนวันหยุดมาใช้วันเสาร์ทำงานแทน หากยังจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายเพิ่มอาจจะต้องปรับลดกำลังพลพนักงานแล้วหันไปจ้างเหมาแทน ในส่วนของรถรับส่งพนักงานอาจจะมีการสำรวจข้อมูลใหม่ เส้นทางไหนที่มีพนักงานอยู่น้อยก็เปลี่ยนจากรถบัสเป็นรถตู้แทน หรือหันมาใช้โปรโมชั่นโทร.ฟรีสำหรับพนักงานบริษัทเพื่อตัดค่าใช้จ่ายด้านการสื่อสาร เพิ่มวันหยุด ปรับลดค่าตำแหน่ง ปรับลดเงินเดือน ประกาศโครงการร่วมใจจาก ส่วนแนวทางปลดพนักงานทุกคนเห็นว่าควรพิจารณาเป็นแนวทางสุดท้าย

อีกวิธีการหนึ่งที่มีการหยิบมาพูดกันนั่นคือ การทบทวนสัญญาบริการต่างๆ เช่น เครื่องถ่ายเอกสารอาจหันมาเช่าแล้วเลิกจ้างพนักงานถ่ายเอกสาร ให้คนขับรถมาถ่ายเอกสารแทนช่วงเช้า แล้วให้แม่บ้านเข้ามาสลับในช่วงบ่าย ส่วนช่วงเย็นมอบหน้าที่นี้ให้กับ รปภ.พร้อมให้ รปภ.ช่วยรับโทรศัพท์ในช่วงเย็นด้วย

หันไปวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนด้านวัตถุดิบว่าทำอย่างไร จะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรียกว่าชั่วโมงนี้ต้องพยายามแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับองค์กร เพราะหลายองค์กรก็พบโอกาสในวิกฤต อย่างเช่นบริษัทแห่งหนึ่งย่านบางพลีเดิมใช้หมึกพิมพ์ของ Ink Jet เสียค่าใช้จ่าย 760,000 บาท/ปี พอวิกฤตก็เริ่มหาข้อมูลใหม่ สุดท้ายก็หันมาใช้หมึกพิมพ์ Ink Tank เสียค่าใช้จ่าย 220,000 บาท/ปี ทำให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายลงไปได้ถึง 540,000 บาท/ปี หรือ 32%

ในภาวะเช่นนี้ถ้าทุกคนไม่ตระหนกแต่ตระหนักถึงความอยู่รอดขององค์กรและพนักงานไปพร้อมๆ กัน จะพบว่ายังมีแนวทางอีกมากมายในการลดค่าใช้จ่ายโดยที่องค์กรไม่ต้องสูญเสียคนดี คนเก่งไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: