Posted by: management2008 | มีนาคม 10, 2009

ว่างงานไทยปีนี้ พุ่ง1.3ล้านคน

สภาพัฒน์ประเมินภาวะสังคม ห่วงปี 2552 คนว่างงาน 1.3 ล้านคน กว่า 40% ถูกบีบออกจากงาน ไม่ได้รับเงินชดเชย พบปัญหาสุขภาพจิตทรุดคิดฆ่าตัวตายเพิ่ม 48% เชื่อครึ่งปีหลังเศรษฐกิจเข้าสู่ปกติ ผลจากมาตรการรัฐอัดงบแสนล้าน ดันโครงการขนาดใหญ่กระตุ้นเศรษฐกิจ ด้าน สำนักงานประกันสังคมส่งรายชื่อ 5.5 แสนคน ให้แบงก์จ่าย 2 พันบาทวันนี้
นางสุวรรณี คำมั่น รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรายงานสถานการณ์ภาวะสังคมไตรมาสสี่ ว่า วิกฤติการเงินและเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและการจ้างงานของไทย โดยไตรมาสที่สี่ปี 2551 มีผู้ว่างงาน 5.1 แสนคน เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปี 2550 ประมาณ 9 หมื่นคนจากการรายงานสถานการณ์การเลิกจ้างของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีคนงานถูกเลิกจ้างเพิ่มขึ้น โดยในปี 2550 มีเพียง 29,915 คน เพิ่มขึ้นในปี 2551 เป็น 55,549 คน โดยเฉพาะในระหว่างเดือน ม.ค.-ก.พ.นี้ มีผู้ถูกเลิกจ้างแล้ว 17,474 คน คือ เป็น 31.5% ของผู้ถูกเลิกจ้างปี 2551 พบว่าประมาณ 85% อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตโดยเฉพาะกิจการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร และเฟอร์นิเจอร์ สาเหตุหลักมาจากการประสบภาวะขาดทุนขาดสภาพคล่องทางการเงิน และคำสั่งซื้อที่ลดลง

“คนงานที่ว่างงาน ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานหญิงมากกว่าชาย อายุระหว่าง 21-30 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 45% ส่วนใหญ่ 67% มีรายได้ต่อเดือน 5,000-15,000 บาท นอกจากนี้ มีผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 55.5% และปี 2551 กองทุนประกันสังคม มีการจ่ายประโยชน์ทดแทนเฉลี่ย 65,205 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,420 ล้านบาท โดยเฉพาะในไตรมาสสี่ พบว่ากองทุนประกันสังคมจ่ายเงินชดเชยไปแล้ว 620.4 ล้านบาท สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2550 กว่า 14.8%” นางสุวรรณีกล่าว

ระบุคนงาน40%ถูกบีบออก

นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ถูกเลิกจ้างส่วนใหญ่ 40% ยังไม่ได้รับค่าชดเชยการเลิกจ้างอย่างทั่วถึงเพราะเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือถูกบีบให้ออก และ 30% ไม่ได้รับเงินชดเชยตามที่กฎหมายกำหนด มีเพียง 10% ที่ได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานและ 11% ไม่ได้รับสิทธิเนื่องจากไม่ตรงตามเงื่อนไขของสำนักงานประกันสังคม อย่างไรก็ตาม ภาวะการจ้างงานรวมในปี 2551 ขยายตัว 2.1% เนื่องจากการผลิตในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ในเกณฑ์ดีรองรับแรงงานได้ แต่อัตราการว่างงานก็ยังสูงขึ้นเป็น 1.3% เทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วที่มี 1.1%

“สถานการณ์เศรษฐกิจที่กำลังทรุดตัว ส่งผลให้ปัญหาการว่างงานในปี 2552 มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีแผนปรับลดกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับภาวะตลาดทั้งในและนอกประเทศ กระทบต่อการจ้างงาน อาทิเช่น ประเภทกิจการรถยนต์ กำลังลดจำนวนพนักงาน หากคิดตามสมมติฐานอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ -1% ถึง 0% คาดว่าจะมีคนตกงานเพิ่มขึ้นจากปี 2551 อีกจำนวน 5 แสนคน นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาจบใหม่ที่ว่างงานอีก 2-3 แสนคน ดังนั้น ปี 2552 จะมีผู้ว่างงานทั้งสิ้นประมาณ 9 แสนคนถึง 1.3 ล้านคน หรือ 2.5-3.5% ของกำลังแรงงาน” นางสุวรรณีกล่าว

ชี้มาตรการรัฐชะลอเลิกจ้าง

นางสุวรรณี กล่าวว่า มาตรการที่รัฐบาลออกมา อาทิเช่น การเพิ่มกำลังซื้อและลดค่าครองชีพ เพิ่มศักยภาพการจ้างงาน สินเชื่อเพื่อชะลอการเลิกจ้าง กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน จ้างบัณฑิตจบใหม่ สวัสดิการสังคมต่างๆ คาดว่าสามารถบรรเทาปัญหาดังกล่าวได้ระดับหนึ่ง และจะเป็นระดับปกติ คือ มีผู้ว่างงานไม่เกิน 1.3 หรือประมาณ 5 แสนคน ในไตรมาสที่ 3-4 เนื่องจากจะดำเนินการภายใต้แผนกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะที่ 2 โดยจะมีการอัดฉีดเม็ดเงินลงไปไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท เพื่อลงทุนใน 6 โครงการใหญ่ อาทิเช่น โครงการด้านการศึกษา สาธารณสุข ขนส่งมวลชน น้ำ อุตสาหกรรมส่งออก

นอกจากนี้ ยังมีโครงการจ้างงานเร่งด่วนของกระทรวงต่างๆ อาทิเช่น โครงการคืนครูให้กับนักเรียน โครงการสำรวจภาวะสิ่งแวดล้อม ภายใต้งบประมาณปี 2553 ไม่ต่ำกว่า 20,000 อัตรา ทำให้ผู้ตกงานหรือว่างงานกลับเข้าสู่ระบบ ดังนั้น ภาวการณ์ว่างงานในปี 2552 จึงน่าเป็นห่วงเพียงครึ่งปีแรกเท่านั้นในไตรมาสที่ 3-4 ไม่น่าเป็นห่วงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

“มาตรการที่ทำอยู่ถือว่าเดินมาถูกทางแล้ว แต่ขอเสนอให้เร่งเพิ่มเติมการประชาสัมพันธ์ในเรื่องสิทธิการเข้าถึงมาตรการเหล่านี้ให้ชัดเจน เร่งช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว โปร่งใส กระจายไปสู่ชุมชน ตำบล หมู่บ้าน ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ดำเนินการฝึกอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาด และความต้องการของผู้ว่างงานและผู้ตกงาน สามารถแก้ไขปัญหาการว่างงานได้” นางสุวรรณีกล่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: