Posted by: management2008 | ตุลาคม 13, 2008

การสอนงาน (Job training)

คือ การที่ผู้บังคับบัญชาสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา ได้เรียนรู้ว่างานที่ตนได้รับมอบหมายนั้นมีวัตถุประสงค์อย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไรจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์นั้นอย่างมีประสิทธิภาพการสอนงานเป็นการกระทำของผู้บังคับบัญชาที่มุ่งหวัง จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาจากการทำงาน ไม่เป็น หรือไม่ชำนาญ มาเป็น…ผู้ทำงานเป็นและชำนาญยิ่งขึ้น

เมื่อไรจึงจะเริ่มการสอนงาน?
เมื่อผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะ ความรู้ ทำงานไม่ได้ผล
เมื่อมีการเปลี่ยนงาน วิธีทำงานหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ
เมื่อทำงานผิดพลาด
เมื่อได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ใหม่เพิ่มขึ้น
เมื่อมีกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใหม่ๆ

การพูดเพื่อฝึกลูกน้อง
1. อธิบายอย่างละเอียดและตั้งใจ
2. ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง
3. ให้ลูกน้องลองทำด้วยมือตนเอง
4. เฝ้าดูและจัดผลงาน
5. แลกเปลี่ยนคำถาม-คำตอบกัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: