Posted by: management2008 | ตุลาคม 10, 2008

บัญญัติ 10 ประการในการให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชา

ใครก็ตามที่ได้รับตำแหน่งเป็นผู้บริหาร และมีลูกน้องที่จะต้องรับผิดชอบ บุคคลนั้นย่อมจะมีหน้าที่โดยปริยายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือลูกน้อง เมื่อเขาประสบปัญหาต่าง ๆ ที่ไม่อาจจะแก้ไขได้ด้วยตนเอง หน้าที่นี้ปฏิเสธไม่ได้โดยเด็ดขาดทำไมจึงต้องช่วยเหลือ?
1. เนื่องจากโดยธรรมชาติมนุษย์ทุกคนย่อมจะมีบางโอกาสที่เผชิญปัญหาบางอย่าง และเขาเองไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้โดยลำพัง ไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นเรื่อง งาน เพื่อน ครอบครัว เศรษฐกิจ คู่ครอง เป็นต้น ล้วนแต่เป็นสิ่งที่หัวหน้าจะต้องสามารถรับฟังได้ และช่วยเขาเท่าที่จะสามารถกระทำได้
2. เมื่อบุคคลมีปัญหาเกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ ย่อมนำมาซึ่งความทุกข์ใจ ซึ่งจะเป็นสาเหตุอันรุนแรงที่ทำให้การทำงานมีปัญหาตามมาไปด้วย เช่น ขาดงาน มาสาย ทำงานไม่สำเร็จ ทำงานผิดพลาด ซึ่งล้วนแต่เป็นอันตรายต่อความสำเร็จขององค์กร ดังนั้น หัวหน้าหรือผู้บริหารจำเป็นต้องเข้าใจและช่วยเหลือเขาให้ดีที่สุด เท่ากับเป็นการแก้ไขปัญหาขององค์กรไปด้วย

บัญญัติ 10 ประการ ในการให้คำปรึกษา
1. หัวหน้างานจะต้องเป็นผู้ที่ “รับฟัง” ลูกน้องเสมอ
2. พูดน้อย ๆ ปล่อยให้ลูกน้องพูด มากๆ
3. สังเกตพฤติกรรมของลูกน้องตลอดเวลา ทั้งการพูด และท่าทาง
4. พยายามเข้าใจปัญหา และสาเหตุอย่างชัดเจน
5. พยายามเก็บความลับของลูกน้องทุกคน
6. มีความเห็นอกเห็นใจลูกน้อง และมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ
7. มีความมั่นคงทางอารมณ์ ไม่ปล่อยอารมณ์ให้อ่อนไหวตามพนักงาน
8. ตระหนักเสมอว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะแก้ไขได้หรือไม่ได้
9. ถ้าไม่อาจจะช่วยลูกน้องได้ ต้องแสวงหาแหล่งที่จะช่วยลูกน้องต่อไป
10.ให้เขาจากไปด้วยความรู้สึกที่ดีต่อเรา และอยากกลับมาเมื่อจำเป็น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: